Väl vägda vårdade hårda ord


Det är inte uppenbart för alla vad texten handlar om men det kan lätt uttydas att här döljer sig en kritik mot samhällsutvecklingen, framförallt fördumningen av massan, likaså en varning till eftertanke och motstånd.

Den här texten är kryptisk, det är den antagligen p.g.a. att kritiken med stor sannolikhet riktas mot det politiskt korrekta etablissemanget, vilket man inte kan göra öppet utan att få löpa gatlopp i media och få sin karriär tillintetgjord.
Visst kan den ses som pessimistisk men kan den öppna ögonen för någon ute i den fåran som ännu inte är brännstämplad som ”heretisk” (d.v.s. rasistisk) så uppnår den ett högre syfte.

/storage/content/00/188500/disident.se/public_html/wp-content/uploads/gris/