Subversiv retorik

En analys av kulturmarxisternas strategi och vår motstrategi

I debatten kring ämnet folk och land har de som försvarar de fosterländska idéerna ofta låst fast sig i begreppen och målat in sig själva i ett hörn helt i onödan. Detta har de gjort eftersom motståndaren har skapat och äger terminologin som idag är utbredd kring detta diskussionsämne. Vi måste angripa motståndaren, inte bara försvara vår position, inte bara försöka värja oss mot meningslösa anklagelser. Angriper vi så når vi ut ur denna låsta position där vi tidigare försvarat oss och börjar istället avancera för att pressa tillbaka motståndarna.

Rasistanklagelsen

Låt oss börja med att förstå den retoriska innebörden av ett begrepp som är vanligt förekommande från våra motståndares håll, nämligen rasistanklagelsen. Rasistanklagelsen har som mål att moraliskt förkasta motståndaren, det är dess enda syfte. Kan man med invektiv få motståndaren att framstå som ett monster så anses man ha vunnit diskussionen. Huruvida man faktiskt har det är för vår sak irrelevant.
Nödvändigheten av att förstå massans sätt att tänka

Massmänniskan är som ett får och vill känna sig ”god” oavsett om de faktiskt står för något gott i absolut mening. Så länge det är vad makten stämplat som ”gott” så är det i den fållan de vill vistas. Vi kan inte enbart stå som vargar utanför fållan och yla över hur korkade fåren är, det skrämmer bara upp de flesta får.
Vi måste ha delar av vår flock inne i fållan som bräker ikapp med fåren med samma ord fast med en annan betydelse. Ett exempel kan vara att vi också säger att vi vill stoppa rasismen men då menar rasismen mot svenskarna. D.v.s. vi måste lära oss att använda motståndarens egna begrepp, termer och retorik mot dem själva så att vi kan undergräva fårens politiskt korrekta världsbild.

Massmänniskan har mentala fasthållanden till sina koncept om gott och ont, dessa ska vi trycka på och använda mot dem genom att förvränga deras gamla syn på koncepten.

Subversiv retorik – vår segerrika strategi

Den undergrävande retoriken måste bli en central del av vår arbetsmetod – vårt modus operandi. Det primära målet med subversiv retorik är att undergräva världsbilder, att ställa begreppens invanda innebörd på ända. Genom att bryta ned fårens självbild – ex. den de har om sin egen inbillade godhet – och maktens moraliska legitimitet, så kommer fåren tappa tron på fållans auktoritet.
Fåren kommer då troligen söka sig ut ur fållan till vår skara. Har de extra svårt med att besegra sina hjärntvättade tankar kring vad som är gott och ont så kan de åtminstone börja följa våra egna som är inuti fållan. Det måste vara lätt för massan att smälta vårt budskap. Vi är emot rasism och diskriminering men vi är det utifrån den verklighet där svenskar utsätts för detta dagligen.

Massan gillar bröd och skådespel, de fruktar ‘sekterna’

Om vi ska säga oss stå för något så ska vi bara använda koncisa och vida termer som frihet, familj, folk, fosterland eller dylikt.
Som jämförelse så säger sig kulturmarxister (hädanefter refererat till som KM) stå för ”rättvisa” och ”jämlikhet”.
Denna front har de för att inte framstå som fanatiker.
Nischar man sig däremot i en ”-ism” så avskärmar man sig från massan i de flesta fall. Just för att KM använder så vida och – genom propaganda – positivt laddade termer så skaffar de sig anhängare som inte ens vet om att de stödjer kommunister.
Deras anhängare är intet ont anande om vad de egentligen stödjer.

Ideologi är dött – essens lever

Det som vi även måste inse i sammanhanget är att i den postmoderna eran har ideologierna dött ut. Få vill ansluta sig till en ”-ism” idag jämfört med hur det var under 1900-talet då majoriteten av svenska folket hade medlemskap i något politiskt parti eller förening. Humanismen är ett av få undantag då det är associerat med ”godhet”. Men även om ideologierna i princip har dött ut så har inte essenserna i dem gjort det.

Kärnvärdena är högst levande och aktuella. Därför ska bara de kortaste termerna användas då vi beskriver vår politiska vilja. Ett exempel är ”frihet”. Inför för vår trogna skara är det givetvis inga problem att vara mer precis och djupgående i beskrivningen av vad vi står för. För att lyckas nå ut med vårt politiska budskap så måste vi ha en bra strategi som är anpassad för massan, en strategi som tar hänsyn till deras psykologi och behov.

Att vinna massans gillande

Det finns en rörelse i historien som redan lyckats med strategin att nå massans gillande, d.v.s. de som skapat den nuvarande värdehegemonin i västvärlden man kallar politisk korrekthet; alltså kulturmarxismen. Deras mål är annorlunda, men deras strategi och taktik har hittills varit lyckad, dock börjar nu deras makt att vackla när verkligheten hinner ikapp dem och folk ser vad för slags samhälle de har hjälpt det internationella storkapitalet att skapa i Väst.
Det är i sammanhanget viktigt att vi erkänner en sak för oss själva. De som studerat KM:s strategier och velat imitera dem verkar hittills inte ha förstått detta, nämligen att vi inte har samma propagandamässiga uppbackning som de har. Vi lever i en tid där de har hela den etablerade medians propagandatyngd bakom sina slagord. Vi har inte denna medvind, vi har inte dessa krafter på vår sida, vi kämpar i uppförsbacke när det gäller medial och finansiell makt.

Vad kan vi lära oss av motståndarens strategi?

Exempelvis avfärdar KM alla sina motståndare med invektiv som; ovetenskapliga, rasistiska, förtryckande, bakåtsträvande och reaktionärer.
Det kan tyckas primitivt att hålla på så i en debatt men med repetition och enorma propagandaresurser så slår man ändå verbalt in begreppen i skallen på folk, upprepning sätter spår. Vanans makt har en effekt på saker vi hör, förs en lögn ut tillräckligt ofta och i tillräckligt stor skala börjar folk tyvärr att tro på den.
Som tur är har även sanningen precis samma effekt om den repeteras tillräckligt ofta. Var alltså kort, koncis och repetitiv inför den stora massan, bara enskilda tänkande individer kan förstå längre rationella argument.

Kulturmarxisterna imiterar kristendomen

1. Det de kallar ”allas lika värde” och ”jämlikhet” är en imitation av Gud Fader, något de hyser en övertro på trots att det är osynligt och inte går att ta på. De anger det som en ursäkt och motivering för allt de gör och säger att denna ”jämlikhet” är den övergripande riktlinjen för deras verksamhet och existens.

2. Internationalism och ”klassmedvetenhet” är deras version av Den Heliga Ande, det som bringar samman alla folk och som kan tala alla språk, även det något osynligt som de hyser en övertro till.

3. Marx var den första profeten som bl.a. talade om ”urkommunismen”, vilket är ett plagiat av Edens Lustgård.

4. Marx imiterade konceptet om en gudomlig plan i beskrivningen av det han kallar den historiska materialismen, d.v.s. att allt han profeterar är förutbestämt att slå in förr eller senare.
Detta har förvisso även likheter med konceptet om en ”vetenskaplig teori” som ”förutspår” vad som ska inträffa. Dock är dess premisser av det mer religiösa slaget då empirisk grund saknas.

5. Marx profeterade om proletariatet som marxismens version av Guds utvalda folk, detta ersatte KM senare med icke-vita, den bruna rotlösa underklass som de tror ska genomföra den röda revolutionen. Jämför detta med hur Bibeln först uppger judarna som Guds utvalda folk för att sen i Nya Testamentet ersätta det med de kristna.

6. Gramsci och Horkheimer var KM:s profeter, Frankfurts första lärjungar var apostlarna som flydde i exil.

7. Kommunismen som tänkt samhällstillstånd är deras version av Guds Rike. Dock kallar de det inte öppet för kommunism utan använder begrepp som ”mångkultur” eller ”demokrati”.

8. Personkulterna kring Lenin och Stalin påminner om de kring olika påvar genom historien.

9. Avantgardet – ex. kulturmarxistiska journalister – är deras präster och martyrer.

10. Synden i KM är rasism, arvsynden är kollektiv vit skuld.

11. Vita som krälar vid kulturmarxisters fötter bekänner sina synder och får förlåtelse.

12. Förintelsen är ett plagiat på Jesus – det stora offret – de judar som dog för våra synder. Det finns en officiell historisk version som inte får ifrågasättas, exakt vad katolska kyrkan också fastställde angående Kristus, ”förnekare” eller ”revisionister” är kättare.
Ytterligare likheter mellan Kristus och Förintelsen är konceptet ”man får inte glömma” sammanfattat i uttrycket ”om detta må ni berätta”, d.v.s. hur lång tid som än passerar ska budskapet upprepas för varje generation, det är s.a.s. ”en levande gud” som anses ständigt aktuell. Även konceptet ”Förintelseöverlevare” plagierar Jesus i egenskap av hans återuppståndelse.

13. KM:s agitation är predikan om såväl urkommunismen, det stora offret Förintelsen och den kommunism som skall komma, även om de idag inte kallar det kommunism utan ”mångkulturen” eller ”demokratin” så som de ser och tolkar demokratin och hur den skall vara enligt dem.

14. KM accepterar ingen annan tolkning av historiska skeenden och aktuella händelser än sina egna. Deras föreställda revolution är en oresonlig och intolerant svärdsmission som ska täcka hela världen, vilket de nu ägnar sig åt via den liberala demokratins imperialistkrig. De gottar sig därutöver i sina motståndares lidande med ursäkten att de är ”jämlikhetens” fiender. Denna imitation är en karikatyr av kristendomens mission.

15. De kräver total mental underkastelse. Likt Inkvisitionen så avrättade NKVD, KGB och andra kommunistdiktaturers åsiktspoliser alla ”avvikare”. Vi är idag i den liberala demokratin inte riktigt där även om man på vissa håll fängslar kättare och kallar dem ”förintelseförnekare”.

16. De refererar ständigt till ”arbetarnas paradis” eller ”arbetarstaten” och olika försök i världen till att skapa detta (Sovjet, Kuba, m.m.) som en dålig kopia av Det Heliga Landet, platser de ofta emigrerat till i historien då de varit särskilt starkt troende (se Kirunasvenskarna). Detta har dock tonats ned hos just den kulturella tolkningen och grenen av marxismen.

17. De ser sig själva som offer som blir förföljda för sin tro, även om de i verkligheten sitter i maktpositioner.

18. Likt många andra religiösa tror de på en konspirationsteori som är menad att förklara världens ondska, de kallar sin egen variant för ”den strukturella rasismen”. De ser blodtörstiga vita nazister, rasister och fascister bakom varje hörn som ska förtrycka dem och deras utvalda folk. Allting som motsäger deras religion i form av fakta är också nazistiskt/fascistiskt/rasistiskt.

Slutsatsen är att KM (troligtvis) avsiktligt härmar kristendomen p.g.a. att de vet att det som är bekant för folk är lättsmält. De använder vanans makt emot folken i Europa. Det finns all anledning till att kalla KM och deras anhängare religiösa.

Kulturmarxisterna vill kalla sin ideologiska religion en vetenskap

KM hävdar fanatiskt att deras ideologi är en vetenskap, när det i själva verket bara är en åsikt och tro, detta går ända tillbaka till Marx historiematerialism.
Detta gör de för att inte framstå som dogmatiker. Men oavsett empirisk bevisföring kring mänskligt beteende, biologi och gener så kommer de aldrig att backa från sina påståenden eller sluta tro. De är i grunden fanatiker och kommer leta efter alla indicier och tecken de kan finna som tyder på att deras färdigutvecklade teorier är sanna. De har stannat i tanken och accepterar inga nya infallsvinklar som kan tyda på att deras utopi är omöjlig.

De ligger idag bakom kurser som kallas genus, men också sociologin, antropologin, psykologin och psykiatrin har infiltrerats och mentalt korrumperats av KM och deras tankegods, just sociologin har i princip skapats helt utifrån den marxistiska lärans idéer, lite liknande hur kristna skapade kreationismen. Trots att de inte har empiriska bevis för de fram halvsanningar eller rena lögner för att främja sin världsbild.

Kulturmarxisterna vill framstå som att de värnar om mänskliga rättigheter

Dagens marxister kallar sig humanister om de är av det mer utstuderade, mäktigare och farligare slaget. De kallas ”experter” och liknande på TV när de i själva verket bara är språkrör för den internationella makten. De vill utradera självständiga nationer, alla religioner, kärnfamiljen, yttrandefriheten, tryckfriheten och t.o.m. åsiktsfriheten om de fick bestämma. Vi som försvarar frihet, familj, folk och fosterland gör ett naturligt bättre anspråk på att kalla oss humanister. Vi vill ju ha en värld av fria nationer, vi är sanna humanister.

Kulturmarxisterna kollaborerar med kapitalismen

KM påstår sig försvara människoliv gentemot kapitalistisk rovdrift eller mot exempelvis dödsstraff. Ändå är de för abort – främst i vita länder – som är en statligt subventionerad dödsindustri. Att döda oskyldiga foster är i deras värld acceptabelt men däremot inte att avrätta dömda pedofiler. Alldeles oavsett vad man tycker om dödstraff i allmänhet är dessa två ovannämnda åsikter en moralisk självmotsägelse att hysa samtidigt. Att påpeka detta är ett slagkraftigt argument enbart i sig själv.

KM har kapitulerat inför kapitalismen, de kollaborerar med den och dessa två är bokstavligen talat två sidor av samma mynt, no pun intended. De accepterar en nästan helt oreglerad och privatiserad marknad så länge värdegrunden är ”rätt”. De accepterar importen av billig, lågutbildad arbetskraft även om den slår ut möjligheterna till facklig organisering. De accepterar privatbankers monopol på utfärdandet av krediter vilket suger ut låginkomsttagare via inflation och skuldberg.

KM saknar verkliga revolutionära ambitioner nu när de nått hit till detta samhällstillstånd, de försöker göra revolution ovanifrån. De styr redan samhället men försöker agitera som att de själva vore utsatta och i samma sits som de icke-vita förortsinvånare de uppviglar och hetsar till att begå våldsamheter.
KM har faktiskt stagnerat, vilket är positivt för oss. För nu har de paradoxalt nog blivit en konservativ och försvarande kraft, vilket man ser allra mest på hur de hanterar den framväxande svenska oppositionen. Nu vet vi vilka positioner de har och deras klassiska argumentstruktur, vilket öppnar upp för attack då vi känner deras strategi.

Återkoppling

Om vi går till de rent konkreta tipsen nu när vi förstått den bakomliggande idén om subversiv retorik så låt oss gå tillbaka till att analysera rasistanklagelsen för att få perspektiv på konkreta argument och motargument.
I samtliga följande fall utgår vi hela tiden från olika innebörder av begreppet rasist eftersom det är ett tomt skräpbegrepp redo att fyllas med vad som helst från Svenska Akademins Ordlista ända ner till Argumentum ad populum, alltså det man lite löst påstår vara ”folkets åsikt”.

Om du blir kallad rasist

Här följer en del infallsvinklar och förslag till motargument.
Man kan nysta i begreppet, och ställa frågor som:

”Vad är en rasist? Vad innefattar begreppet?”

Genom att göra det så visar de oftast att de själva inte vet vad begreppet står för och gör på så sätt bort sig, alternativt så är det deras definition felaktig vilken man kan angripa genom att säga följande:
”Du kallar mig rasist men du vet ju inte ens vad begreppet står för. Dessutom är det ni som är rasister då ni vill ta bort de olika kulturerna och folken i världen”

Man kan även fråga:
”Menas det att man måste tro på en rasbaserad värdeskala?”

Invänta svar och om de säger ja så kontrar du då med:
”I Sverige skyddas inte svenskar av lagen om hets mot folkgrupp. Svenskar diskrimineras på arbetsmarknaden då de nedprioriteras till förmån för att anställa billigare invandrad arbetskraft som staten subventionerar med program som kallas ”Instegsjobb”. Svenskar vräks från sina bostäder och får dem t.o.m. ockuperade av icke-svenskar. Svenskar kallas olika rasistiska tillmälen utan att någon reagerar idag. Det är alltså det samhällssystem som du försvarar som inte bara tror på utan även politiskt och ekonomiskt tillämpar en rasbaserad värdeskala, där svenskar står lägst i rang. Alltså är du rasist.”

Man kan även fråga:
”Menas det att man bara erkänner rasers existens samt att de har olika generella egenskaper?”

Om ex. det sistnämnda är fallet för den som kallar dig rasist så ska du utmåla denne som en knäpp konspirationsteoretiker som tror att den biologiska och genetiska vetenskapen är ”rasistisk”, fråga även vilka andra vetenskapliga rön som motståndaren vänder sig mot. Se även punkt 18 i denna artikel under rubriken ”Kulturmarxisterna imiterar kristendomen” angående detta. Väv ut och spä på argumentet med målande beskrivningar. De tror kanske ex. att mäktiga vita män i kostym sitter och konspirerar i något rökigt rum tillsammans med vetenskapsmän för att förtrycka icke-vita med vetenskapliga rön, eller något i den stilen. Få dem att framstå som löjliga som tror på detta.
Faktum är att KM fortfarande inte vill erkänna ex. resultat av global IQ-forskning med hänsyn till generella prestationsskillnader mellan olika folkslag, därför att de vill fortsätta tro på sin konspirationsteori om ”strukturell rasism”.

Här kan man då alltså likt KM själva gör, vidareutveckla och formulera motargumenten till att även angripa motståndaren för att vara ”fanatiskt religiös”, ”blint troende”, o.s.v. om de förnekar vetenskapliga rön. Som vi tidigare visat är KM religiösa.
Ett annat sätt att angripa rasistbegreppets innebörd är likt det kända mantrat:
”Antirasist är bara ett kodord för antivit.”

Gå inte i fällan!

Kalla dig inte helt sonika rasist utan att i så fall väldigt tydligt definiera vad som menas för att göra narr av begreppet.

Säg inte: ”Ja det är jag”, ”nja”, ”bara lite”, eller liknande.
Men möjligen skämtsamt:
”Om vi förutsätter att allt detta
(löjliga) stämmer så ja okej då är jag väl rasist (glimten i ögat) då, men det verkar isåfall alla vara.”

Att utan vidare kalla sig rasist idag är lite som att kalla sig djävulsdyrkare, bloddrickare eller ond, åtminstone i kretsar där man inte förstår det komiska med slaskbegreppet. Även om du framstår som helt avslappnad och likt en ”gås” för att du inte tar anstöt av epitetet så kan andra personer då tyvärr avfärda dig och misstro alla dina följande inlägg i debatten, även om de först varit neutrala. För då är du helt plötsligt ”hatisk mot invandrare” enligt gängse definition av begreppet rasist. De enda som kan komma undan med detta är icke-vita.

Det måste även sägas om alternativet att angripa begreppet rasist som sådant att det är otroligt tidskrävande då det i regel kräver rigorösa källhänvisningar, rejäl akademisk uppbackning och troligen inte biter på en större medioker massa som inte orkar läsa.
Istället bör man undvika det fullständigt och istället kalla motståndaren rasist.

Ord har semantiskt momentum

Det är svårt att omdefiniera ordet rasist eftersom alla ord existerar i en emotionell kontext som sociala fenomen skapade eller påverkade av propaganda. Ordens innebörd har ett ”momentum” i folksjälen, vårt kollektiva medvetande.
Språket förnyas ständigt förvisso, vi lägger vissa ord bakom oss och slutar använda dem till slut. Men att börja omdefiniera ett redan flitigt använt ord är en lång och omständlig process, en väg som troligen inte kommer sluta där vi kanske tror. För att lyckas krävs dessutom omfattande propagandaresurser.
Allmänheten har gängse uppfattningar om alla vanliga ord i cirkulation, det spelar ingen roll vad man sen säger om dem, denna gängse uppfattning påverkas otroligt långsamt.

Vad som istället är mer resurseffektivt och tidssparande är att kringgå stämpeln fullständigt, genom att använda dess egna momentum emot de som definierat dess innebörd, en slags verbal judo. Istället för att låta dig kallas rasist så anklaga istället motståndaren för detta, gör du det innan motståndaren kan det dessutom ha mer kraft.
Utgångspunkten är då att det är vi som värnar om den äkta mångfalden i världen, vilket vi också gör. Vi är faktiskt de enda som värnar den verkliga mångfalden av olika folk och kulturer.

Vi är goda – de är onda

Som exempel på hur man kan argumentera är att säga att vi enbart står för mångfalden i världen, kan vi då anklagas för rasism?
Vågar motståndaren ens opponera sig om vi säger att vi är för mångfald?

Vi vill ju ha en värld av fria suveräna nationer, vi är ju emot den uppblandning och utradering av olikheter som pågår i det som kallas mångkulturen.
Fast det är bättre att bara kalla mångkulturen ”dagens samhälle” då mångkultur också är ett skräpbegrepp som har en inneboende känslomässig laddning.
Genom att säga att vi istället är opponerade mot ”dagens samhälle” kan vi även kalla oss ”samhällskritiska” eller ”systemkritiska” vilket är PK-termer associerade med ”godhet”.

Pressa alldeles oavsett på att de som vill radera olikheter genom sammansmältning och uppblandning i form av integration eller assimilation, det är de som verkligen vill utrota folk. De är de verkliga rasisterna. De är inte bara rasister mot svenskarna utan rasister mot alla folk. De är fiender till världens mångfald och folkens frihet.

Kränkthet

Ännu ett skräpbegrepp. Om någon säger sig vara kränkt av dina åsikter så kontrar du med att du känner dig kränkt av deras försök till censur eller av deras rasism mot ditt folk.
Här under följer ytterligare ett antal exempel på argument som återspeglar KM:s strategi och ordval, formuleringar som skulle kunna gå att använda för att angripa makten och deras värdesystem samtidigt som man försvarar det svenska arvet.

Mot ”svenskar är en social konstruktion”

Vem är svensk?
”Den som inte kan erhålla något juridiskt skydd av lagen om hets mot folkgrupp.”

Som svar på att svenskar inte finns kan man svara:
”Om svenskar är en social konstruktion så är även alla andra folk det. Då förnekar ni alltså existensen av alla folk som ni säger er vilja föra samman med mångkulturen.
Första steget i en förintelse av ett folk är att förneka deras existens och berättigande till existens.
Vill ni utrota alla folk?”

Eller:
”Vad är det som alla invandrare ska integreras in i om det inte finns ett svenskt folk?”
Eller:
”Européer anklagas ofta för oförrätter begångna mot andra folk i historien till den punkt att det skulle definiera oss som folk. Men i så fall kan alla folks kärna sägas vara rasism, förtryck, folkmord och slaveri, då alla folk har ägnat sig åt detta någon gång i sin historia.
Om alla folks kulturer enligt er då ”hotar mångfalden”, vill ni då utrota alla kulturer?
Vad är i så fall mångkultur om ni vill göra er av med alla kulturer?
Behöver alla andra folk också mer ”gränsöverskridande kärlek” och mångkultur?”

Mot öppet kommunistiska meningsmotståndare

Om motståndaren är medveten och öppen med sin kommunistiska övertygelse:
”Klass är en social konstruktion, vi tillhör ett arbetande folk av proletär nation. Den nya adeln gör morgondagens svenskar arvslösa och egendomslösa (innebörden av ordet proletär).”
Eller:
”Vänstern och kapitalet sitter i samma båt i invandringsfrågan.”
Eller:
”Vänstern vill bara göda och subventionera storkapitalet via bidragsindustrin.”
Eller:
”Det är den rika överheten som utnyttjar invandrarna som billig arbetskraft. De handlar inte alls om att de bryr sig om människor som sägs fly undan krig och förtryck. De döljer bara det verkliga syftet bakom falsk hjälpsamhet då det egentligen handlar om att de vill ha billig arbetskraft.”
Eller:
”Massinvandring splittrar löntagarna. Språkliga barriärer och kulturkrockar försvårar för facklig organisering och kamp för arbetarrätt.”
Eller:
”Svenskarnas arbetarrörelse har varit bland de historiskt starkaste. Att ta hit folk från länder med feodal struktur och värdegrund är att backa bandet och förstöra vad arbetarrörelsen byggt upp. Massinvandringen är reaktionär.”

Mot HBTQ-förespråkare

Om en person angriper kärnfamiljen som norm:
”Sexuell läggning som personlig preferens är en social konstruktion, biologin stipulerar reproduktionens grundvalar.”
Förklaring: Valet av en homosexuell livsstil är en social konstruktion (i folkmun synonymt med ”påhitt”) därför att sex ur reproduktiv synvinkel fastställer heterosexualitet som norm.
Eller:
”Utan kärnfamiljen skulle det inte finnas några homosexuella. Faktiskt inga människor överhuvudtaget.”

Om du anklagas för ett ”vi-och-dom-tänkande”

Då kan du säga följande:
”Det är ni som är för ett ”vi-och-dom-tänkande” genom att ställa svenskar mot invandrare. Er propagandaapparat utmålar svenskarna som en socialt homogen grupp av rasister och invandrare som offer. Genom mediala kampanjer får ni invandrare att tro att alla svenskar är rasister och hatar invandrare. Det skapar svenskfientligheten i samhället som innebär våld och kränkningar av framförallt svenska ungdomar.”

Om du anklagas för att vara nazist/fascist

Då kan ni säga följande:
”Naziststämplingen är bara ett sätt för er att stämpla era motståndare som onda för att ni varken vågar eller kan ta en hederlig diskussion. Så som ni beskriver nazismen är precis så ni beter er. Ni förföljer oliktänkande”
Eller:
”Ni håller på precis som i Sovjet när man stämplade dissidenter. Ni är kommunister och kallar alla som inte har era åsikter för fascister.”
Eller:
”I er knasiga värld av konspirationer lurar nazister överallt. Ni har nazister på loftet.”

Om din motståndare drar referenser till Förintelsen

Då kan ni säga följande:
”Just nu pågår en förintelse av folken i Europa och det är ni som står bakom den genom att förneka folkens existens. Massmedian med sin propaganda gör allt för att propagera för massinvandring till Europa i syfte att göra Europas folk till minoriteter i sina egna länder.”

Låtsas vara antirasist i syfte att förvilla och förlöjliga

Dessa typer av argument kan du pröva om du vill driva med motståndaren, om du debatterar med riktigt obegåvade människor, om du inte bryr dig om intellektuell hederlighet och ideologi eller om du låtsas att själv vara ”antirasist” och inte samkör dessa med de tidigare nämnda argumenten (då det inte blir stringent). Poängen med argumenten är att uppmuntra till en återvandring:

”Vi måste hjälpa de stackars rasifierade (icke-vita invandrare) att fly undan det rasistiska Sverige, vi måste smuggla ut dem från denna nazistdiktatur innan de gasas ihjäl av rasisterna i Riksdagen.”
Eller:
”Vita antirasister kan inte förstå de rasifierade människornas lidande, vita antirasister utnyttjar bara rasifierade i Sverige för att få känna sig goda. Överklassen utnyttjar även rasifierade som billig arbetskraft. De som gömmer flyktingar utnyttjar dem egentligen som rättslösa slavar i hushållsarbetet. Vi måste hjälpa de rasifierade att fly undan den hycklande vita överklassen som egentligen är slavdrivare.”

Tänk i allmänhet på att ta deras position och överdriva den in absurdum.

Övriga exempel på argument

”Dekonstruera dekonstruktivisterna (annat ord för kulturmarxist kan man säga).”

Mot argument som i svepande ordalag opponerar sig mot rasism, imperialism, krig och/eller religiös fanatism:
”Den liberala demokratins globalism är rasistisk imperialism pådriven av paranoida fanatiker i USA och Israel. Väst sätter sig till doms över andra länders angelägenheter enbart för egoistiska intressens skull. Ingen hade behövt fly Mellanöstern om det inte vore för den rasistiska imperialism som utövas där.”
Eller:
”Sionism/marxism/islam/mångkultur (valfritt) är en imperialistisk doktrin. De vill alla dominera hela världen. Vi vill ha en värld av fria nationer.”

Om ”godhet”, ”ansvar” och det påstådda humanitära värdet av invandring:
”Det mest humana är att skicka våra nybyggare för att bygga upp tredje världen.”
Förklaring: Invandrare från tredje världen påstås ju ”bygga Sverige” och eftersom tredje världen är i ett mycket större behov av att byggas upp så ska vi ju inte hålla på och understödja kompetensflykt därifrån. Alltså bör dessa nybyggare åka dit och bygga, helt enligt den politiskt korrekta logikens egna premisser.
Eller:
”Det mest humana och ekonomiska är att hjälpa folk på plats. Då hjälper vi flest och kan lägga mer resurser på de som verkligen inte kan bli hjälpta i närområdet eller på plats”
Eller:
”Den nuvarande invandringspolitiken är ekologiskt ohållbar. Tillför man fler konsumenter i ett glesbefolkat land med bostadsbrist så kräver det fler långa transporter till avsides orter, alltså brukas mer bränsle så att det blir större utsläpp.”
(Detta argument är givetvis mot invandring men om motståndaren då invänder att svenskar därmed borde sluta föda barn för att minska antalet konsumenter så är det lätt att konstatera: ”Jaha så du vill att svenskar ska dö ut rasist!”)

Några slutsatser

Dessa är bara några exempel på KM:s strategi och hur vi själva kan gå till väga rent retoriskt.
Av dem kan vi dra slutsatsen att om vi vill vara framgångsrika med subversiv retorik så måste vi analysera slagfältet rätt.
För att kunna göra kirurgiskt precisa angrepp på KM:s begreppsstruktur och deras anhängares världsbilder så måste de rätt valda orden sägas eller skrivas vid rätt tillfälle i rätt fora och rätt sammanhang.
Det kan göra en enorm förändring, det kan påverka människor på helt oväntade sätt!

Sammanfattningsvis

För att sammanfatta har du kort och gott två alternativ, varav det andra troligen är det bästa av dem:

1. Angrip begreppets innebörd, kräver mycket tid och når bara ut till ett fåtal rationella individer.

2. Ta avstånd från begreppet ‘rasist’ och bli upprörd över att kallas det. Angrip dessutom den som kallar dig rasist och kalla denne rasist med olika argument för varför. Tillägg något annat som du vet att de tar lika mycket anstöt av, som att kalla en vänsterperson för kapitalistlakej eller en borgerlig debattör för smygkommunist/kulturmarxist. Denna typ av pajkastning är tyvärr populärare hos den breda emotionellt drivna allmänheten än vad en intelligent diskussion är.

/storage/content/00/188500/disident.se/public_html/wp-content/uploads/gris/