Maktens Strategi

Maktens strategistrategy1

De styrande anklagar ständigt människor som ifrågasätter dagens massinvandringspolitik för rasism, diskriminering och en mängd andra saker. I nästan samtliga fall hamnar dessa människor i en försvarssituation där de på bästa sätt försöker värja sig mot alla dessa anklagelser. Nedan följer en lista på en del av dem, och samtidigt visas att syftet med att anklaga är att dölja sin egna agenda.

Huvudstrategin är följande:
Anklaga motståndaren för det du gör mot denne och ingen kommer att misstänka att det i verkligen är du som utför de handlingar som du anklagar andra för. Genom att synliggöra deras strategi så visas också att det är en helt verkningslös motstrategi att försvara sig. Den bästa strategin är istället att anklaga dem som anklagar. Vi har nämligen sanningen på vår sida och genom att ständigt försvara oss hamnar vi i en situation där vi framstår som onda. Ingen rök utan eld tänker många människor och därför blir deras slutsats att det måste ligga något i alla anklagelser.

Anklagelse 1: De styrande anklagar oss för att sprida hat och stå för en hatisk ideologi.

Verkligheten: De står själva för en hatisk ideologi som sprider hat mot alla som ifrågasätter eller tänker självständigt. De till och med stiftar lagar som de kallar för hatbrottslagar som egentligen inte är något annat än lagar som begränsar yttrandefriheten och svartmålar åsikter.

Strategi bakom: Att vi skall ses som onda och folk därmed inte ska lägga sin röst på oss eller engagera sig för vår sak pga. den sociala stigmatisering det innebär.

Anklagelse 2: De styrande varnar för förföljelse av oliktänkande om vi tar makten.

Verkligheten: Makten förföljer dagligen oliktänkande på en mängd olika sätt. Detta sker genom media, propaganda, förlöjliganden, våld, hot samt genom att se till att människor som ifrågasätter inte får behålla sina arbeten.

Strategi bakom: De vill skrämma folk till tystnad precis som kommunisterna.

Anklagelse 3: De styrande varnar för att vår politik leder till en ny förintelse, och att vi förnekar den förintelse som ägt rum i historien mot judarna.

Verkligheten: De pågår ett folkmord mot Europas befolkning som i längden innebär en förintelse av den Europeiska befolkningen. Detta pga. av en politik där en enorm massinvandring till västvärlden äger rum och där invandrarna som kommer hit föder betydligt fler barn än vi. Redan idag är vita européer i Europa i minoritet på många platser.

Strategi bakom: Att likställa oss med ondskan så att folk ser oss som onda, men också för att dölja att de själva genomför en förintelse av det europeiska folket.

Anklagelse 4: De styrande anklagar oss för att stå på storkapitalismens sida. Detta är ett argument som avtagit en del men historiskt varit ett viktigt argument från vänstern.

Verkligheten: De styrande och vänstern är storkapitalets bästa vänner och de arbetar för deras intressen. Bevis för detta är att storkapitalet ligger bakom all finansiering av vänstern och de styrandes politik. Det är storföretagen som vill ha billig arbetskraft och samtidigt ta bort nationerna för att istället skapa en världsstat. Vänstern vill importera röster via invandringen.

Strategi bakom: De vill få hårt arbetande människor som identifierar sig som arbetare eller socialister att tro att vi är emot dem, och att extremvänstern är på deras sida trots att det är precis tvärtom.

Anklagelse 5: De styrande anklagar oss för att vilja införa en åsiktsdiktatur där tabubeläggning och svartmålning sker av vissa åsikter.

Verkligheten: Verkligheten visar tydligt att det är de styrande som på är på god väg att införa en åsiktsdikatur. Beviset för detta syns tydligt i den rädsla människor känner för att uttrycka fel åsikter. Åsiktsförtrycket liknar i stor utsträckning den förföljelse som skedde av vanliga människor som anklagades för att vara ”häxor” i det medeltida Europa. De styrande svartmålar och tabubelägger åsikter genom att media omedelbart brännmärker människor som har fel åsikter. Uthängningar och stämplingar av folk som extremister görs ofta och förstör många människors liv.

Strategi bakom: De vill dölja att det i verkligheten är de själva som står för åsiktsförföljelse. De vill skrämma folk till tystnad genom att statuera exempel offentligt. Uthängningar av individer och organisationer fungerar idag som skampålen gjorde under medeltiden.

Anklagelse 6: De styrande anklagar oss för att vilja skapa ett samhälle där indoktrinering kommer att ske på storskalig nivå.

Verkligheten: De styrande indoktrinerar folket på skolor, arbetsplatser, genom media och i reklamen. Överallt sker en öppen eller förtäckt indoktrinering som helt saknar motstycke i världshistorien.

Strategi bakom: Att få oss att tro att de styrandes idéer är bra för oss. Dessutom vill de med propagandan desillusionera dem som försöker göra motstånd.

Anklagelse 7: De styrande anklagar oss för att ligga bakom och bruka våld mot politiska motståndare och minoriteter.

Verkligheten: Statistiken visar tydligt att det politiska våldet utförs av makten själva, genom olika vänsterextrema grupper, som de direkt eller indirekt finansierar eller stödjer. Ett mycket bra exempel är expressens öppna samarbete med våldsvänstern via research gruppen. Ytterligare exempel är då makten vänder bort huvudet då allvarliga brott begås mot demokratin och yttrandefriheten, från vänsterns sida.

Strategi bakom: Att vanligt folk ska se oss som farliga och inte förstå att makten indirekt verkar eller stödjer politiskt våld.

Anklagelse 8: De styrande anklagar oss för att vilja skapa ett auktoritärt samhälle.

Verkligheten: Detta är något makten skapat under de senaste 20 åren vid makten.

Strategi bakom: Att folk inte ska förstå vilket samhälle de i verkligheten skapar.

Anklagelse 9: De styrande anklagar oss för att vilja skapa ett samhälle där invandrare, homosexuella och andra utsatta grupper kommer att kränkas, diskrimineras och förnedras på olika sätt både på arbetsmarknaden och på andra platser i samhället.

Verkligheten: De har idag skapat ett samhälle där svenskar kränks, diskrimineras och förnedras på grund av att de är svenskar. Enligt svensk lag idag är det okej att kränka en svensk men inte en invandrare då vi svenskar inte räknas som en folkgrupp. Dessutom har det införts en mängd lagar som egentligen är grovt diskriminerande mot svenskar. Bland annat lagar som innebär att då en invandrare anställs, så går staten in och betalar en stor del av deras lön. Detta innebär att många företag väljer att anställa invandrare istället för svenskar. Detta liknar apartheidpolitik i dess rätta bemärkelse.

Strategi bakom: Genom att ständigt tala om diskriminering och kränkningar mot invandrare, så tänker folk inte i lika stor utsträckning på den diskriminering som sker mot svenskar.

Anklagelse 10: De styrande anklagar oss för att vilja avskaffa demokratin.

Verkligheten: De styrande har sedan en lång tid tillbaka arbetat för att avskaffa demokratin och yttrandefriheten. Detta har de gjort för att demokratin varit ett hinder i vägen för deras möjligheter att genomföra sin politik. Decemberöverenskommelsen anser många var den slutliga spiken i kistan för demokratin i Sverige.

Strategi bakom: Att de styrande ska framstå som demokratins försvarare trots att de är dess banemän.

Anklagelsen 11: De styrande säger att vi kommer att avskaffa yttrandefriheten och åsiktsfriheten om vi får makten.

Verkligheten: Verkligheten visar tydligt att vi är de enda som verkligen är för verklig åsikts- och yttrandefrihet. Makten försöker på alla sätt stoppa åsikts-och yttrandefriheten. Detta genom lagar och genom våldsvänsterns aktioner mot människor som nyttjar sin åsikts- och yttrandefrihet.

Strategi bakom: De styrande vill få människor att tro att vi är ett hot mot åsikts-och yttrandefrihet.

Anklagelse 12: De styrande säger att vi kommer att skapa ett rasistiskt samhälle om vi får makten.

Verkligheten: De styrande har skapat ett extremt rasistiskt samhälle mot det svenska folket. Svenskar utsätts dagligen för en rasism utan dess like i vårt samhälle som dessutom subventioneras av makten.

Strategi bakom: De styrande vill dölja sin rasism mot svenskarna genom att prata om rasism mot invandrare.

Anklagelse 13: De styrande säger att vi kommer att skapa ett intolerant samhälle om vi får politisk makt.

Verkligheten: Ett mer intolerant samhälle än det vi har idag har vi aldrig haft i modern tid, och samhället blir mer och mer intolerant för varje dag.

Strategi bakom: De styrande vill få sig själva att framstå som toleransens garanter.

Anklagelse 14: De styrande anklagar oss för att vi kommer att avskaffa mångfalden både etniskt och kulturellt i samhället och världen.

Verkligheten: Det är helt uppenbart att mångfalden både etniskt och kulturellt blir allt mindre, och att det i längden kommer att utplånas helt om vi inte sätter stopp för deras folk- och kulturfientliga politik.

Strategi bakom: De styrande vill dölja att det egentligen är deras politik som leder till mindre mångfald, både kulturellt och etniskt.

Anklagelse 15: De styrande anklagar oss för att åsiktsregistrera oliktänkande.

Verkligheten: De styrande gör detta själva i stor skala idag. Ett väldigt bra exempel är expos gigantiska åsiktsregistrering av oliktänkande.

Strategi bakom: Makten gör detta för att dölja sina egna övergrepp, och ha kontroll på sina politiska motståndare, så de tas bort från alla viktiga poster i samhället.

Anklagelse 16: De styrande hävdar att vi vill ta bort det öppna samhället och byta ut det mot ett slutet samhälle.

Verkligheten: De styrande har skapat ett slutet samhälle vilket verkligheten tydligt visar. Från att Sverige var känt i världen som ett samhälle där man litade på varandra, och där det fanns en stor respekt mellan människor, så har blivit ett slutet och kallt samhälle.

Strategi bakom: De styrande vill skrämma folk från att rösta på oss och samtidigt framställa sig som det öppna samhällets försvarare.

Anklagelse 17: De styrande anklagar oss ständigt för att inte bry oss om människor som lider i andra länder pga. krig, svält och förtryck.

Verkligheten: Vi bryr oss betydligt mer då vår politik skulle hjälpa betydligt fler människor i nöd än dagens politik, som egentligen bara skapar utanförskap och genererar låglönearbetare till storföretagen. Dessutom skulle vår politik, som innebär hjälp på plats eller i närområdet, innebära att många kompetenta människor skulle bli kvar med sin kompetens. Idag sker en kompetensflykt vilket är oerhört negativt för många av dessa länder.

Strategi bakom: De styrande vill få oss att framstå som empatilösa och människofientliga och därmed onda.

Slutsats: När vi bemöts av olika typer av horribla anklagelser ska vi anklaga dem för dessa och underbygga dessa anklagelser med fakta. Detta skall vi göra i alla debatter både muntliga och i text på nätet. Människor kommer med tiden pga. av sina egna erfarenheter känna igen sig i våra beskrivningar. Glöm aldrig att styrkan vi har är att vi står för sanningen och detta gör att vi kommer att vinna i längden. Det kräver som sagts att vi ställer makten mot väggen och inte hamnar i försvarsställning.

/storage/content/00/188500/disident.se/public_html/wp-content/uploads/gris/