Hur informatörer värvas

Här nedan följer en film i två delar som visar hur det går till när SÄPO värvar civila informatörer. De väljer ut sina mål omsorgsfullt, tittar på deras bakgrund och svaga sidor. I det här fallet tycks de ha valt sitt offer baserat på flera faktorer. Han säger att han vill lämna det kriminella livet bakom sig, men de trycker då på att han har människor i sin omgivning som kan ställa till det för honom, människor som de kan ”ta bort”. De frågar om hans relation till hans far och de säger att även han har en dylik situation de kan ”hjälpa” honom med. De tar även upp hans barn som något som borde få honom att tänka på stadens framtida trygghet. Hela tiden trycker de på att de vill ”hjälpa” genom att – gissningsvis – få honom att återetablera kontakt med och nästla sig in bland kriminella för att tjalla på dem. De vill alltså troligen få tillbaka honom till hans gamla liv för att cyniskt utnyttja honom enbart för att få information. Så här arbetar SÄPO och de arbetar säkert inte bara mot  kriminella så här utan även mot dissidenter.
De kallar sig ”experter på säkerhet” när de egentligen är experter på lögner, bedrägeri och manipulation.
Var vaksam för de kan försöka även med Dig om de anser Dig vara av särskild vikt för deras underrättelseverksamhet.

/storage/content/00/188500/disident.se/public_html/wp-content/uploads/gris/