Möjligheter

Vilka möjligheter finns för att förändra samhället? Statistik, fakta och argument kan ge yttrandefrihetsvänner hoppet tillbaka, men ibland krävs det mer än så.