Människa

Det viktigaste vi har är ju det så kallade humankapitalet. Vilka personliga egenskaper behövs hos de människor som ska gå i bräschen för förändring? Hur kan du som människa växa?

1 2