Nödvändigheten av att gå från problemanalys till lösning

rubiks-kub-losning-4x4x4Då man ska lösa ett problem sker detta i flera steg.

Det första steget är att man analyserar problemet. Man ställer sig frågor som exempelvis vad som utgör problemet och hur det kunnat uppstå.
Nästa steg är att börja diskutera lösningar på problemet.
När man väl har tagit fram en lösning på problemet så tar man fram en plan hur lösningen ska genomföras på bästa sätt. Det sista steget blir att följa den uppställda planen.

Nöd-bild

Denna allmänna beskrivning på hur ett problem löses kan användas i en mängd olika situationer och även vad gäller de gigantiska problem vi har i vårt land och i Europa som en konsekvens av kulturmarxismens framfart. Tyvärr har den nationella rörelsen i mångt och mycket fastnat i analysfasen, det är ett mycket tragiskt tillstånd vi finner rörelsen i och som måste upphöra omgående.
Vi måste bli mer handlingskraftiga.

Kulturmarxisterna drar fram och vi patrioter står i nuläget nästan helt handfallna och bara observerar vid sidolinjerna.
I och med att i princip samtliga nationella hemsidor enbart belyser problem och orsakerna till problemen med mångkulturen så drar vi till oss en viss typ av människor. Oftast attraherar vi då människor som älskar att diskutera och vältra sig i det negativa. En annan bieffekt av att endast koncentrera oss på det negativa – vilket faktiskt analysen till stor del innebär – är att vi blir defaitistiska.
Det är dags att släppa sargen och komma in i matchen.

Vi måste börja att i mycket större grad lyfta fram det positiva, vilket är Lyftkrafts huvudsakliga avsikt och uppgift. Detta gör vi bäst genom att påbörja arbetet med att diskutera lösningar. På så sätt attraherar vi andra typer av människor. Då kommer vi att dra till oss handlingskraftiga människor – d.v.s. entrepenörstyper – s.k. ”doers”, de som gör saker och får saker att hända.

Att vi tar steget vidare från analys till att diskutera lösningar är absolut nödvändigt för att vi ska kunna bevara mångfalden av folk och kulturer i Europa.

Med ideal och handling ska vi frigöra fosterlandet.

/storage/content/00/188500/disident.se/public_html/wp-content/uploads/gris/